Regler om hvor elevene kan oppholde seg til enhver tid

· Fra elevene ankommer skolen og til undervisningsslutt skal elevene kun oppholde seg på skolens område*.

· Elevene kan oppholde seg inne på eget klasserom eller i korridor ved eget klasserom før skolestart og i storefri fram til kl. 11.15. I storefri oppholder vi oss ute eller i rom der det arrangeres friminuttsaktiviteter (gymsal, kantine, lekserom) fra kl. 11.15. Det sørges for tilsyn med elevene ute og inne ifl. inspeksjonsplanen.

· Alle blir på skolen til det ringer kl. 14.30.

· For kantina gjelder egne regler.

· I regnvær kan elevene oppholde seg inne i korridor i 1.etg. Dette gjelder også ved temperaturer lavere enn -15C.

Diverse regler

· Vi bruker ikke yttertøy inne.

· Mobiltelefon skal være avslått og oppbevares i mobilhotell i klasserommene.

· Fotografering/filming i skoletiden tillates kun dersom det inngår i et pedagogisk opplegg.

· Vi bruker gå-tempo inne.

· Snøballkasting er ikke tillatt.

· Vi aksepterer ikke stygg språkbruk

· Vi spiser ikke godteri eller drikker brus i skoletida.

· Det skal utarbeides og jobbes jevnlig med trivselsregler for hvert klasserom.

 

Reglene kan fravikes dersom lærer/ansatt har bestemt noe annet.

 

På foreldremøter om høsten gjennomgås ordensregler og trivselsregler.

 

*Skolens område defineres som ungdomsskolens område. Dette er området innenfor sandvolleyballbane, skaterampe, grusbane og ballbinge. I nord avgrenset ved linjen svømmehall-sandvolleyballbane. I sør avgrenset av vei. Etter søknad til rektor kan 10.trinn forlate skolens område i storefri etter påskeferien.