Ekstra avfallssekker til restavfall

Renovatørene tar ikke med seg svarte plastsekker, kun forhåndsbetalte blå ekstrasekker eller rød "julesekk" med trykk.

Ekstra avfallssekker (blå) kan kjøpes på servicetorget eller hos Indre Østfold renovasjon. Pris per sekk er kr 20,-.

Hvis du har større mengder avfall kan du sette ut inntil fem blå ekstraavfallssekker når restavfallet skal hentes, med maksimalt 15 kilo avfall i hver sekk. 

Levering av større mengder avfall skal leveres løst på henger eller i bil, eller i gjennomsiktige sekker, til gjenvinningsstasjonen. 

Du kan lese mer om gjennomsiktige sekker  her