Digital/selvavlesende vannmålere.

Det er nå skiftet ut gamle vannmålere til digitale/selvavlesende vannmålere. 

Fordelene med digitale/selvavlesende vannmåler:

  1. Du får en nøyaktig måling, basert på faktisk forbruk:  Dette sikrer en mest mulig rettferdig fordeling av kostnadene ved at du betaler for ditt faktiske vannforbruk, og ikke ut fra areal og størrelse på eiendom.
  2. Du slipper jobben med å lese av vannmåleren:  Vannmåleravlesningen sendes digitalt til kommunen.
  3. Lekkasjer og rørbrudd i huset oppdages raskere:  Det betyr at vanntap minimeres, noe som er en fordel for økonomien din - og miljøet!
  4. Stråling fra de nye vannmålerne er 200.000 ganger svakere enn fra en mobiltelefon.

Eierskifte/salg av eiendom

Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler skal eiendomsmegleren være behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier. Kommunen foretar ikke mellomregning mellom kjøper og selger.