Arbeid, tiltak, økonomiske ytelser
 
  • få flere i arbeid, færre på stønader
  • tilpasse brukernes behov
  • få en mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
  • å  behandle saker vedrørende økonomisk sosialhjelp og bidrag til livsopphold (NAV - Økonomisk sosialhjelp)
Arbeidslivet reguleres av et omfattende regelverk. På sidene om arbeid kan du finne informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsvilkår, f.eks. om reglene for ferie og arbeidstid.

Den nye arbeids- og velferdsetaten har bl.a. ansvaret for den offentlige arbeidsformidlingen i Norge. NAV lokalt (tidligere kalt Aetat) yter tjenester for dem som søker arbeid og for arbeidsgivere som søker medarbeidere.
 
NAV sin hjemmeside