Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbruksveier

Nybygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktig og behandles av enhet landbruk. Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier er hjemlet i skogbruksloven og jordloven, og behandles gjennom forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. 

Forskrift om bygging av landbruksvei regulerer bygging og ombygging av veier med hovedformål landbruk (skogbruk, jordbruk, landbruksbygg ol.). Ved veibygging med mer enn 50 % andre formål, så skal søknaden behandles etter plan- og bygningsloven. 

Kontakt

Skogbrukssjef: Kjell Ove Burås

Tlf: 91 70 61 18

Epost: 

kjell.ove.buras@marker.kommune.no

Lenker til Landbruksdirektoratet sine sider om landbruksveier:

Søke om bygge av landbruksvei 

Tilskudd til veibygging i skog

Sist oppdatert 06. mai 2022