Søkeren må være funksjonshemmet, myndig og ha egeninnsikt. Søker må ha behov for bistand mer enn 32 timer pr. uke til ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet. Brukeren blir tildelt assistenter i turnus som blir ansatt av kommunen. Skriftlig søknad blir behandlet i inntaksrådet, og tjenesten er gratis.

Link:
https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa