Det nasjonale målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet

I Marker arrangeres det ulike konserter og forestillinger på forskjellige steder der eldre naturlig befinner seg. Arenaer som den kulturelle spaserstokken benytter er bl.a. Marker Bo- og servicenter og Marker rådhus.