Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

God førjulsfredag, alle sammen!

Vi ser juleferien komme oss i møte nok en gang, og også i år har vi korona-restriksjonene med oss inn i den. Dette vet jeg ingen av oss hadde på ønskelista, men jeg vil benytte denne anledningen til å uttrykke takknemlighet, stolthet og ydmykhet til alle dere i Marker som bidrar til å redusere omfanget av smitte. Jeg ønsker virkelig, for oss alle sammen, at vi får noen gode fridager uten karantene og smitte.

Det er jul overalt

Skolestart i Marker

Her på skolen er det full fart! Alle medarbeiderne startet i går, og forberedelsene til det nye skoleåret er i full gang. 

Situasjonsbilde; skolestart

Sommerskole i Marker

Utdanningsdirektoratet har i år bevilget midler som skal bidra til at kommunene kan opprette nye sommerskoletilbud, eller utvide eksisterende tilbud, slik at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021.

Nå har vi endelig oversikt over hva vi har å tilby av kurs i løpet av sommeren. Denne artikkelen vil oppdateres fortløpende, da det fortsatt er noen uavklarte muligheter for andre tilbud. Tusen takk til alle dere som har svart på spørreundersøkelsen vår. Det har vært veldig nyttig med den bakgrunnskunnskapen. Vi har prøvd å finne folk til å ivareta de fleste ønskene, og er ganske fornøyde med hva vi har fått på programmet.
Det sendes ut påmeldingskjema via Skooler i løpet av uke 21. 

fisketur III

Tiltak for å opprettholde smittevern på skolebussen

Med raskt skiftende smittetrykk og endringer fra rødt til gult nivå så endres også etterspørselen etter skoleskyss. Skoleskyssen skjer i all hovedsak med det ordinære åpne busstilbudet og med blanding av elever fra ulike skoletrinn.

På rødt nivå og med forsterkede tiltak så er det mange som har forventninger til at Østfold kollektivtrafikk skal sperre av seter og redusere til halv kapasitet. Smittevernveilederen for kollektivtrafikk fastslår at reisende, også elever, kan sitte skulder ved skulder på rødt og gult nivå. 

Forsterkede tiltak i kollektivtrafikken betyr ikke at man skal sitte på annethvert sete, men derimot at man skal spre seg godt om bord. Østfold kollektivtrafikk vil også understreke at kollektivtilbudet kun skal brukes av de som virkelig må reise. 

Skolebuss

Godt nytt år, alle sammen!

I dag har vi hatt oppstart med alle trinn på plass her på Marker skole. Vi kan heldigvis, til tross for at ungdomstrinnet er satt på rødt nivå, ha alle elever tilstede. Vi tenker på elever og kollegaer i andre kommuner her i landet, som ikke er like heldig stilt i dag. 

SFOvinduet
1 | 2