Kommunen skal

  • sikre bærekraftige hjorteviltbestander
  • utarbeide kommunale mål for utviklingen av hjorteviltartene
  • åpne for jakt og fastsette minsteareal
  • godkjenne vald, bestandsplanområder og bestandsplaner
  • tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr
  • behandle søknader om skadefelling av hjortevilt
  • ivareta grunneiers og brukers rettigheter