Ved formidling av tekniske hjelpemidler skilles det mellom tekniske hjelpemidler som er trygdefinansiert (varig behov) og kommunalt utlån av hjelpemidler (midlertidig behov).

Varig behov for tekniske hjelpemider må søkes via NAV hjelpemiddelsentral i samarbeid med de kommunale ergoterapeutene.

Ved kortvarig, og eller akutt behov for hjelpemidler kan det leies via det lokale hjelpemiddellageret.