Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi til barn og unge

Fysioterapi for barn og unge.

Fysioterapeut Martin Fjellheim jobber med barn og unge i Marker kommune. Tilbudet inngår i det tverrfaglige teamet på helsestasjonen. Dersom helsesykepleier eller helsestasjonslege er usikre på barnets motoriske utvikling, feilstillinger, smerter eller andre plager/symptomer kan fysioterapeuten involveres. Henvisning kan skje direkte fra spesialisthelsetjenesten, barnehage og skole. Barnets nærmeste omsorgspersoner kan også ta kontakt ved større eller mindre problemstillinger.

Barnefysioterapeuten kan bidra med:

  • Undersøkelse og vurdering av barn med igangsettelse av relevante tiltak.
  • Rådgiving/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.  
  • Fysioterapeuten kan bidra til økt fysisk aktivitet, tidlig diagnostisering, forebygging av helseplager og bidra i habiliteringsprosesser.

Oppfølging av barnet kan foregå i hjemmet/barnehage/skole eller på helsestasjon, både individuelt og i grupper.

Sentrale målsetninger er å fremme barnas bevegelsesutvikling, bevegelsesglede, mestringsevne og deltagelse og at fysisk aktivitet blir en naturlig del av livet.

            

 

Nyttig brosjyrer:

Fysioterapi for barn og unge

Barnets første leveår

Skjevt hode og favorittside

Barns føtter

Kontakt

Kontakt Martin Fjellheim på telefon 98 22 82 98

onsdag og fredag eller på epost:

martin.fjellheim@marker.kommune.no

Sist oppdatert 15. februar 2023