ALS Laboratory Group kan tilby deg analyser av drikkevannet ditt. 

Gå inn på  denne siden  - Drikkevannsanalyser - og bestill anbefalte analysepakker.   Bestill

Du kan enten sende drikkevannsanalysene selv til adressen som står i informasjonsbrosjyren eller levere de  på Marker rådhus, Servicetorget  innen kl. 09.00 på følgende datoer:

Se oversikten over datoer her


VIKTIG:  Avtal med Servicetorget tlf. 69 81 05 00 dagen før leveringstidspunktet  (senest kl. 14.00)  slik at vi får gitt beskjed til de som henter.