Besøksadresse

Rådhuset, Storgt. 60, 1870  Ørje
Telefon dagtid:  69 81 05 00 (etter kl. 15.00  tlf. 452 98 254)
Epost:  marker.bibliotek@marker.kommune.no
Følg oss på Facebook 
facebook.png

NB! Pr 25.8 har vi fortsatt stengt, både betjent tid og meråpent. Men vi vil fra 1.september ha betjent tid igjen. Mer info kommer.

Meråpent er for tiden stengt pga smittefare rundt Koronaviruset (24.6.2020)

Vi er et SELVBETJENT (meråpent),  bibliotek som er åpent fra kl.6.00 - kl.22.00 hver dag. (Aldersgrense 18 år.)
Ta kontakt med biblioteket for å få adgang til det selvbetjente biblioteket. Dere fyller ut en kontrakt.

Se bruksanvisning, hvordan bruke selvbetjent bibliotek.
Søk i katalog.