Besøksadresse

Rådhuset, Storgt. 60, 1870  Ørje
Telefon dagtid:  69 81 05 00 (etter kl. 15.00  tlf. 452 98 254)
Epost:  marker.bibliotek@marker.kommune.no
Følg oss på Facebook 
facebook.png

NB! Fra 28.september vil Marker bibliotek ha meråpent fra mandag til fredag fra kl 6-22. Meråpent vil være stengt lørdag og søndag grunnet Covid-19 situasjonen.

 (Aldersgrense 18 år.)
Ta kontakt med biblioteket for å få adgang til det selvbetjente biblioteket. Dere fyller ut en kontrakt.

Se bruksanvisning, hvordan bruke selvbetjent bibliotek.
Søk i katalog.