Tilsyn av skorsteiner og fyringsanlegg

 • Tilsynet omfatter alle typer boliger og fritidsboliger der det er montert ildsted til skorsteinen. 
 • Tilsynet blir utført etter behov.

Etter å ha mottatt varsel om feiing eller tilsyn, skal eier eller representant for eier sørge for at brannforebyggere fra boligseksjonen har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget, inkludert loft og kjeller.

Ansatte fra Brannforebyggende er uniformert og skal alltid fremvise legitimasjon.

Varsel om tilsyn meldes opp omtrent fem dager før tilsynet skal utføres, i form av egen lapp i postkassen.

Eier eller representant for eier må være tilstede ved tilsynet.

Hva kontrolleres ved tilsyn?

 • Monterte ildsteder 
 • Tilstanden på skorsteinen 
 • Sotmengde 
 • Rømningsveier
 • Takstige opp til skorsteinen 
 • Visuell kontroll av slokkeutstyr og røykvarslere 
 • Generell informasjon vedrørende brannsikkerhet i din bolig

Feiing

 • Se etter egen varsellapp om dette i postkassen. (Ca. 3 - 5 dager før feieren kommer) 
 • Huseier/leier skal da sørge for at stige settes frem om feiingen skal foretas fra tak, og at det er godkjent stige opp til skorsteinen
 • Ildsteder må være slukket før feiing kan utføres 
 • Spjeld og ovnsdører må være stengt 
 • Feieren må ha tilgang til hele skorsteinen (kjeller og loft) 
 • Der skorsteinen er over 1,2 meter over tak, skal det monteres et platå ved skorsteinen 
 • Sot i bunnen av skorsteinen fjernes av feier, om ikke huseier/leier ønsker å gjøre dette selv

Brannforebyggende avgift/Fritak for avgift

 • Denne avgiften er med på å dekke drift av feie og tilsynstjenesten i Indre Østfold brann og redning. (Selvkost) Det er kommunen selv som fakturerer. 
 • Alle skorsteiner som har tilkoblet ildsted, skal kontrolleres/feies etter behov.
 • For at brannforebyggende avgift skal slettes, må ildstedene kobles i fra skorsteinen, og hull mures igjen. Skorsteinen kan også tettes/blendes på toppen. Dette skal kontrolleres av boligseksjonen. Det kan søkes om fritak ved å sende en søknad med bilder til post@marker.kommune.no