Prioriteringsgruppe 8 (55-64 år) fikk linken i uke 22

Gruppe 9 (45-54 år) fikk linken i uke 24

 Gruppe 10 (18-25 år og 40-44 år) Venter på sms

Gruppe 11 (26-39 år) Venter på sms

De som fortsatt ikke har meldt sin interesse i aldersgruppen over 65 år kan fortsatt levere inn skjema og få time raskt.  Det samme gjelder de som er i risikogruppe 18-64 år.

Hvis du er i aldersgruppen 45-64 år og ikke har fått linken fra Remin kan du ta kontakt med  helsestasjonen (tlf. nr 45 40 39 25) for en time avtale.