Basmo festning

På slutten av 1600-tallet begynte man å bygge en rekke festninger ved de viktigste veiene fra Sverige. Det var de såkalte «Oplandske,. festningene: Basmo festning, Blaker skanse, Skognes skanse og Christiansfjeld ved Elverum. Datidens viktigste vei mellom Stockholm og Christiania passerte Basmo. Den ligger på en bratt kolle i lavlendet mellom Rødenessjøen og Hemnessjøen. Det var den kjente festningsbygger og byplanlegger generalmajor Cicignon som planla byggingen av Basmo. 1 1683 stod det første store byggverket klart, et 18 m høyt tårn med fern etasjer. Byggarbeidene fortsatte gjennom årtier. I alt ble det bygget ca. 40 hus på og nedenfor festningen. Normalt var det plass til 100 mann oppe på festningen og 140 mann i brakkene nedenfor. I krisetider kunne det være langt flere. 1 1717, under krigen med Karl XII, var det til sammen 1350 mann ved Basmo. Festningen var bestykket med 24 kanoner på det meste.

Basmo kom aldri i kamp. Fredrik IV ble hilst med 27 kanonskudd da han kom på besøk i 1704. Ellers skal det ha blitt avfyrt 17 skudd etter to av Karl X11s regimenter da de passerte Basmo på tilbaketog fra Christiania i 1716. Ingen av skuddene nådde fram. Det var de eneste kanonskuddene som ble avfyrt på Basmo. Basmo fikk ingen militær betydning. Den ble derfor nedlagt i 1745. Festningen grodde etter hvert ned med gras og skog og var stort sett upåaktet inntil 1977 da Komiteen for vern av Basmo festning ble dannet. I 1985 lyktes det å få fredet festningen, og i 1987 begynte restaureringen av Basmo, som fortsatt pågår. De to nederste etasjene av tårnet, som var bygd i natursten, er snart fullført. I hvelvene i første etasje var det forråd og plass for mannskapene, mens det stod kanoner i den andre etasjen. Adkomst: Ved Rv 123 nordvest i Rødenes, ved grensen til Høland.
 

På slutten av 1600-tallet begynte man å bygge en rekke festninger ved de viktigste veiene fra Sverige. Det var de såkalte «Oplandske,. festningene: Basmo festning, Blaker skanse, Skognes skanse og Christiansfjeld ved Elverum. Datidens viktigste vei mellom Stockholm og Christiania passerte Basmo. Den ligger på en bratt kolle i lavlendet mellom Rødenessjøen og Hemnessjøen. Det var den kjente festningsbygger og byplanlegger generalmajor Cicignon som planla byggingen av Basmo. 1 1683 stod det første store byggverket klart, et 18 m høyt tårn med fern etasjer. Byggarbeidene fortsatte gjennom årtier. I alt ble det bygget ca. 40 hus på og nedenfor festningen. Normalt var det plass til 100 mann oppe på festningen og 140 mann i brakkene nedenfor. I krisetider kunne det være langt flere. 1 1717, under krigen med Karl XII, var det til sammen 1350 mann ved Basmo. Festningen var bestykket med 24 kanoner på det meste.

Basmo kom aldri i kamp. Fredrik IV ble hilst med 27 kanonskudd da han kom på besøk i 1704. Ellers skal det ha blitt avfyrt 17 skudd etter to av Karl X11s regimenter da de passerte Basmo på tilbaketog fra Christiania i 1716. Ingen av skuddene nådde fram. Det var de eneste kanonskuddene som ble avfyrt på Basmo. Basmo fikk ingen militær betydning. Den ble derfor nedlagt i 1745. Festningen grodde etter hvert ned med gras og skog og var stort sett upåaktet inntil 1977 da Komiteen for vern av Basmo festning ble dannet. I 1985 lyktes det å få fredet festningen, og i 1987 begynte restaureringen av Basmo, som fortsatt pågår. De to nederste etasjene av tårnet, som var bygd i natursten, er snart fullført. I hvelvene i første etasje var det forråd og plass for mannskapene, mens det stod kanoner i den andre etasjen. Adkomst: Ved Rv 123 nordvest i Rødenes, ved grensen til Høland.

På slutten av 1600-tallet begynte man å bygge en rekke festninger ved de viktigste veiene fra Sverige. Det var de såkalte «Oplandske,. festningene: Basmo festning, Blaker skanse, Skognes skanse og Christiansfjeld ved Elverum. Datidens viktigste vei mellom Stockholm og Christiania passerte Basmo. Den ligger på en bratt kolle i lavlendet mellom Rødenessjøen og Hemnessjøen. Det var den kjente festningsbygger og byplanlegger generalmajor Cicignon som planla byggingen av Basmo. 1 1683 stod det første store byggverket klart, et 18 m høyt tårn med fern etasjer. Byggarbeidene fortsatte gjennom årtier. I alt ble det bygget ca. 40 hus på og nedenfor festningen. Normalt var det plass til 100 mann oppe på festningen og 140 mann i brakkene nedenfor. I krisetider kunne det være langt flere. 1 1717, under krigen med Karl XII, var det til sammen 1350 mann ved Basmo. Festningen var bestykket med 24 kanoner på det meste.

Basmo kom aldri i kamp. Fredrik IV ble hilst med 27 kanonskudd da han kom på besøk i 1704. Ellers skal det ha blitt avfyrt 17 skudd etter to av Karl X11s regimenter da de passerte Basmo på tilbaketog fra Christiania i 1716. Ingen av skuddene nådde fram. Det var de eneste kanonskuddene som ble avfyrt på Basmo. Basmo fikk ingen militær betydning. Den ble derfor nedlagt i 1745. Festningen grodde etter hvert ned med gras og skog og var stort sett upåaktet inntil 1977 da Komiteen for vern av Basmo festning ble dannet. I 1985 lyktes det å få fredet festningen, og i 1987 begynte restaureringen av Basmo, som fortsatt pågår. De to nederste etasjene av tårnet, som var bygd i natursten, er snart fullført. I hvelvene i første etasje var det forråd og plass for mannskapene, mens det stod kanoner i den andre etasjen. Adkomst: Ved Rv 123 nordvest i Rødenes, ved grensen til Høland.

Litteratur: Trond Daldorff: Basmo festning. 1930
Marker historielags årsskrift 1983. Basmo festning 300 år.
 

Mer info, se link