Sentrumsgården legekontor.
Tlf. 69810150, alle hverdager fra 08.30 til 15.30.
Telefontid 09.00-11.00 og 12.30-14.00,
( utenom telefontid, gir telefonsvarer beskjed om akuttnummer)

Psykisk helse og rus/ barn og unge i Marker,
Vakttlf. 92047619, alle hverdager fra 08.30 til 15.00.

Legevakt benyttes utenom legesenterets åpningstider,
Tlf.116117 

Kirkens SOS
Tlf. 22400040
Nettsted: https://www.kirkens-sos.no/

Mental helse
Tlf. 116123
Nettsted:https://www.sidetmedord.no

Mer informasjon om krisetelefoner og nettsteder finnes på
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging sine informasjonssider:
https://nssfinfo.no

www.selvmord.no

www.facebook.com/NSSFUiO/