Boligene i Åsveien og på Storemoen er i utgangspunktet et midlertidig tilbud. Man leier vanligvis for tre år, men kan søke om å leie lenger hvis man fortsatt har behov for det. Det er fastsatt månedlig husleie. Husleien indeksreguleres hvert år.

Tildeling av leiligheter/boliger er behovsprøvd og tildeling gjøres av et tildelingsråd som består av boligkonsulent, representant fra NAV, Barnevern og Psykisk helse og rus. 

Det er ikke ofte det blir leiligheter ledige. Ved ledige leiligheter, gjøres det en prioritering mellom kvalifiserte søkere. Søknaden blir liggende i 6 måneder fra kommunen mottar søknaden. Hvis man ikke har fått tildelt bolig i løpet av den tiden, må det søkes på nytt. 

 

Søke kommunal bolig
Digitalt søknadskjema: Søknad om kommunal bolig
Utskrift søknadskjema: Søknad om kommunal bolig

Søknadskjemaet kan fylles ut og sendes digitalt eller skrives ut og fylles ut for hånd. 
Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon vedlegges for at søknaden skal kunne behandles. 
Søknad om kommunal bolig på papir sendes til Marker kommune, 1870 Ørje. Det kan også leveres direkte på Servicetorget på Rådhuset.