Vi utfører

  • Vurdering og kartlegging av fysisk funksjon i hjemmet eller helsestasjon, spesielt i forhold til dagliglivets aktiviteter.
  • Opptrening og behandling i hjemmet, gruppe eller helsestasjon i en avgrenset periode.
  • Råd og veiledning til bruker, pårørende og andre involverte.
  • Forebyggende og helsefremmende tiltak.
  • Veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling.
  • Tverrfaglige vurderinger/kartlegginger av ergoterapeut og fysioterapeut.
  • Gruppetrening.

 

Søknadsprosess

Benytt søknadsskjema ved behov for våre tjenester, det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.  Alle henvisninger prioriteres etter en fastsatt prioriteringsnøkkel, og på bakgrunn av prioritet settes man på venteliste.  TIlbud gis ut i fra vurdering om behov og forventet effekt av tiltaket.  Vi vil ta kontakt med deg så snart vi har kapaisitet, og forhåpentligvis innen 4-6 uker.