BEHANDLING AV SØKNAD

Fastlege og spesialhelsetjenesten kan henvise til kommunal psykisk helse- og rustjeneste.

  • Søknaden vil bli behandlet og det fatttes vedtak om rett til tjeneste og muligheter for klage på vedtak som blir fattet. 

 

HVA TILBYR TJENESTEN

Tjenesten har ansvar for å følge opp milde til moderate tilstander. Dersom det dreier seg om mer alvorlige plager vil du bli henvist til spesialisthelsetjenesten. Kommunal psykisk helse- og rustjeneste kan være behjelpelig med kartlegging og koordinering inn til spesialisthelsetjenesten. 

For nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten forutsettes det at kommunen deltar i forløpskoordinering, før og etter behandling. Les mer om nasjonale forløp her

Dersom det dreier seg om mer sammensatte behov hvor flere tjenesteområder vil være involvert over tid, kan vi være behjelpelige med å koordinere ansvarsgrupper og utforme individuelle planer. 

 

LAVTERSKELTILBUD

Du kan også henvise deg selv via dette henvisningsskjemaet: Henvisningsskjema

Beskriv hva som er utfordringen og hva du ønsker hjelp til og send skjemaet til tjenesten. Adresse: Psykisk helse og rus i Marker, Postboks 114, 1781 Ørje
Ved mer alvorlige tilstander, der det er behov for oppfølging over lang tid vil det være behov for henvisning fra lege og vedtaksbasert saksbehandling.

Vi har som mål og følge opp alle nye pasienter innen 14 dager fra vi mottar henvendelsen.