En god skole har et godt læringsmiljø hvor elevene føler seg trygge og inkluderte. De kjennetegnes av at de ansatte og elevene behandler hverandre med respekt og det oppstår få saker hvor noen plager, krenker eller mobber hverandre. Det er også sjelden at noen opplever at de blir utestengte fra aktiviteter eller grupper. Konflikter og uenighet oppstår også på slike skoler, men de greier å løse dem på et tidlig tidspunkt. 

En positiv læringskultur oppmuntrer til læring. Elever må oppleve at det er lov å prøve og feile, og å gjøre sitt beste på skolen. Skolen må bidra til at elever er trygge og kan trygge hverandre og være en støtte for hverandre i både sosial og faglig læring.    

Du er her for å lære 
Du er her for at andre skal lære 
Du er her for at andre skal ha det bra

 

Det er sånn vi vil ha det på Marker skole. Skolens sosiale læreplan er et viktig dokument for oss i dette arbeidet. Her beskriver vi hvordan vi jobber forebyggende, hvordan vi håndterer konkrete saker og hovrdan vi kvalitetssikrer arbeidet vårt. Du kan lese mer om retningslinjene våre fra Utdanningsdirektoratet her: 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/