Marker skole, barnetrinnet

Helsesykepleier Ann-Kristin Røen er tilstede på Marker skole tirsdag og onsdag.
Hun kan kontaktes på tlf. nr. 990 87 227 og på mail:  ann-kristin.roen@marker.kommune.no
 
 
Program for skolehelsetjenesten:
 
1. trinn. 
Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege på helsestasjonen på høsten etter skolestart.
 
2. trinn.
Vaksinering i klassen (Difteri/stivkrampe/kikhoste/poliomyelitt)
Snakke med barna om kroppen, grenser og private deler.
Alle får tilbud om måling av høyde og vekt. Hensikten er å¨følge utviklingen til det enkelte barn. Ved indikasjon på overvekt/undervekt gis det tilbud om oppfølging i form av veiledning/samtaler.
 
4. trinn.
Oppfølging av enkelte elever ved behov
 
5. trinn.
Helseopplysning i grupper med temaer pubertetsutvikling, fysisk og psykisk helse, livsstil, vold og overgrep.
Oppfølging av enkelte elever ved behov

Trinn 6.
Vaksine - MMR (meslniger/kusma/røde hunder)
Oppfølging av enkeltelever ved behov.
7. trinn.
Vaksinasjon - HPV (forebygging av livmor-, penis- og endetarm kreft)
Oppfølging av enkelte elever ved behov.

 

Helsesykepleiers oppgaver:

  • Tverrfaglig team sammen med rektor, avdelingsleder på barnetrinnet og PPT. Foresatte og eventuelt kontaktlærer deltar ved behov.
  • Etter forespørsel på ansvarsgrupper og samarbeidsmøter.
  • Samarbeider med fysioterapeut, fastlege og andre relevante tjenester.
  • Det gis veiledning til foresatte og lærere.

Helsesykepleier har for det meste "Åpen dør" og er tilgjengelig for elevene på Marker skole.

Marker skole, ungdomstrinnet

Helsesykepleier Fanny Braarud er tilstede på ungdomstrinnet på Marker skole torsdager og fredager.
Hun kan kontaktes på tlf.457 32 668 eller på mail: fanny.braarud@marker.kommune.no

Program for skolehelsetjenesten:

8.trinn. 
Gruppesamtale med helsesykepleier og psykisk helsearbeider for barn/unge. Ulike temaer som er viktige for ungdoms fysiske og psykiske helse. 
Individuell samtale med tilbud om vekstmåling.

9. trinn.
Gruppeundervisning om samliv, seksuell helse, prevensjon og seksuelt oveførbare sykdommer.

10. trinn. 
Vaksine - DTP-polio, samt gjennomgang av vaksinestatus og tilbud om eventuelt manglende vaksner.

Barnevaksinasjonsprogrammet. 

Helsesykepleiers oppgaver:

  • Deltar på tverrfaglig team sammen med rektor, avdelingsleder på ungdomstrinnet og PPT. Foresatte og kontaktlærer deltar ved behov.
  • Etter forespørsel på ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter.
  • Samarbeide med fysioterapeut, fastlege og andre relevante tjenester.
  • Veiledning til foreldre og lærere.

Helsesykepleier har for det meste "Åpen dør" og er tilgjengelg for elever på ungdomstinnet.