Ørje Brug ligger like inntil Ørje sluser. Her var det tresliperi fra 1886 til 1942. Det var kanaliseringen som gjorde det mulig å anlegge et tresliperi her i innlandet. Ørje Brug anskaffet egen dampbåt, som slepte tømmer til bruket og trakk lektere med de ferdige tremasseballene ned til jernbanen i Tistedalen. Om vinteren ble tremassen kjørt med hest til Mysen stasjon.

Det opprinnelig tresliperiet, som var bygd i tre, brant ned nyttårsaften 1896. I løpet av 1897 ble det bygd opp igjen i tegl, omtrent slik det fremstår i dag.
På bruksområdet for øvrig ble det bygd boliger, både for fullmektigen og for arbeiderne. Omtrent alle bygningene er bevart. Det har pågått en kontinuerlig restaurering av bygningene de senere årene, og området fremstår som et autentisk bruksområde fra århundreskiftet.

Litteratur: Grete Brustad Nilsen: Ørje Brug 1886-1900. Hovedfagsoppgave i historie. 1982

Linker:
Haldenvassdragets kanalmuseum