Haldenvassdraget

I Haldenvassdraget er det i alt 24 fiskearter. I Haldenvassdraget er de mest attraktive sportsfiskene abbor og gjedde i tillegg til lake om vinteren. Grunneierlagene har opparbeidet en rekke fiskeplasser langs vassdraget, og det er skiltet til disse fra riks- og fylkesveiene langs vassdraget. Fiskeguiding med båt kan bestilles av Reidar Joval tlf.93238993 eller Hans Lervik tlf.91727202.

Øymark vest

Området ligger i nordre halvdel av Øymark på vestsiden av Øymarksjøen, og omfatter ca 100 vann der halvparten kultiveres for ørret.

Vestsiden

Området omfatter ni vann, sørvest i Øymark. Vanna har abbor og ørret. Fiskekort fås kjøpt i selvbetjent kasse ved Halvorsrud Sag.

Otteid-Granerud

To vann sørøst i Marker der det ene har abbor , mens det er gjedde og mort i det andre. Fiskekort fås kjøpt hos Nils Klund tlf 69814173 / 90963606.

Rødenes øst

Mange tjern der du kan finne fiskeartene ørret, abbor, gjedde og mort. Flere vann blir kultivert. 

Fjellaområdet i Eidsberg, Marker og Rakkestad

I tillegg finnes det en rekke elver, tjern og vann i Indre Østfold som er egnet for fiske. Spesielt bør Fjellaområdet nevnes der Jeger- og fiskeforeningene i Eidsberg, Marker og Rakkestad har nedlagt et stort arbeide for å få opp ørretbestanden. Dette har gitt resultater i form av gode fiskevann. Kultiverte fiskevann krever fiskekort, dette fås bl.a. kjøpt i G-Sport Mysen, tlf 69893840 og på Glosli Sport & Fritid i Rakkestad, tlf 69222438. Det finnes også flere selvbetjeningskasser ved bomveiene i Fjella.

Flere fiskeplasser ligger nær veiene. Dette gjør at hele familien kan være med. Barneglede og fiskeglede er jo ikke så ulike.