Søknad må leveres med (disse kan lastes opp i det elektroniske søknadsskjemaet eller ettersendes):

  • Legeerklæring som beskriver forflytningsevnen
  • Passfoto

Søknaden vil ikke bli behandlet før dokumentasjon er kommet frem til kommunen.