Hva koster det?

Helfo gir delvis eller full stønad til dekning til utgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Du betaler egenandel avhengig av behandlingsform og dette kan den enkelte avtalefysioterapeut veilede om.
Behandling er gratis for barn under 16 år og ved yrkesskade.

Helsenorge.no - Egenandel hos fysioterapeut