Hva er TT-ordningen

TT-ordningen er for deg som har en funksjonsnedsettelse og som derfor ikke kan reise kollektivt. Som godkjent bruker gis du et tilskudd til transport. Tilskuddet gis i form av et TT-kort som brukes som betalingsmiddel i valgfri drosje.

Hvem kan søke om TT-kort ?

Personer som på grunn av varige funksjonsnedsettelser ikke kan benytte vanlig kollektivtransport. 

Det stilles i utgangspunktet følgende krav til søkere:

  • Søkere mellom 14 og 67 år skal prioriteres.
  • Varige rullestolbrukere og blinde skal prioriteres.
  • Funksjonshemmingen må være varig.
  • Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke.
  • Tilbudet omfatter ikke beboere på sykehjem. Søkere som bor i omsorgs- eller trygdebolig kan godkjennes.

I tillegg må søker ha folkeregistrert adresse i kommunen det søkes om TT-kort.

Begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning.

Østfold kollektivtrafikk oppfordrer til at unge søkere prioriteres foran eldre.

Dersom ektepar/samboere søker og begge oppfyller vilkårene, er det anledning til å gi begge brukerstatus på 1 hjemmel. Det vil si at ektepar/samboere deler støtten, men tildeles hvert sitt legitimasjonskort og således kan reise uavhengig av hverandre.

I ordningen regnes man som svaksynt ved visus 0,33 eller svakere, eller synsfelt under 20 prosent. Du må vedlegge dokumentasjon om dette fra øyelege, eventuelt fastlege.

Overgangsordning på 2 år

Som informert om på vårt møte er alle godkjente TT-brukere i Viken nå overført i en Vikenbase hos Rogaland Taxi. Denne basen er det kun oss i Viken, og de ansatte på Rogaland Taxi, som har lesetilgang til. Alle brukere som er godkjente TT-brukere får beholde sitt kort i 2 år. Dvs. de behøver ikke å søke på nytt, men vil få tildelt midler på kortene sine 2 ganger i året, 1. januar og 1. juli. De skal fortsette å bruke det TT-kortet de allerede har.

Nye søkere i 2021

For å sikre oss at vi mottar all den informasjonen vi trenger for å kunne saksbehandle etter det nye regelverket som trer i kraft 1. januar 2021, ber vi om at kun det nye søknadsskjema brukes nå. Vi har sendt det nye skjemaet – med forskriften – til alle 1070 fastleger i Viken. Brevet til legene er sendt både elektronisk og pr. post.