Helsestasjonstjenesten innebærer;

  • Oppfølging/hjemmebesøk etter fødsel.
  • Jevnlig oppfølging av barnet første 1½ (noe sjeldnere fra 2-6 år)
  • Individuelle samtaler med foreldre/foresatte og barnet
  • Vaksinasjon av barnet.
  • Kontroll av barnets vekst, trivsel og motorikk.
  • Nettverks-skapende tiltak som "Barselgruppe" og "3-4 mnd gruppe" der barn på lik alder kan treffe hverandre.

Anbefalt kontakt med helsestasjon

1-2 uker - Hjemmebesøk til nyfødte inkludert vekt og hodeomkrets innen 3-10 dager ved helsesykepleier/jordmor.

                   Nyttige lenker: Hvordan amme ditt barn. 

                                           Rotavirusvaksine.

                                           D-vitamin dråper.

                                          Barnevaksinasjonsprogrammet.

                                          Trygt sovemiljø for barnet.

                                         Barns miljø og sikkerhet.

                                         Trygge råd til foreldre med baby.

                                         Sikring av barn i bil.

                                         10 smarte tips til alle småbarnsfoeldre.

                                         Når følelsene svinger i svangerskap og barseltid.

 

 2 - 4 uker  Barselgruppe med helsesykepleier og jordmor.

                  Nyttig lenke: I trygge hender.

 

6 uker - Konsultasjon hos helsesykepleier og lege + vaksine.

            Nyttig lenke: Barnevaksinasjonsprogrammet.
 

3 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepeleier + vaksine.

              Nyttige lenker: Barnevaksinasjonsprogrammet                   
 

3-4  mnd.- Gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut.

                  Nyttige lenker: Mat og måltider for spedbarn.

                                         Bravoleken.

                                         Barns utvikling 0 - 5 år.

                                         Skjevt hode og favorittside.

                                         Barns føtter.
 

4 mnd.  - Konsultasjon hos helsesykepleier.
 

5 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier + vaksine.

              Nyttig lenke: Barnevaksinasjonsprogrammet.

 

6 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier og lege.

              Nyttige lenker: Barns miljø og sikkerhet 6 mnd. til 2 år.

                                     Tenner hos barn.
 

8 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier.

               Nyttig lenke: Sikring av barn i bil.

 

10 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier.
 

12 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier og lege + vaksine.

                 Nyttig lenke: Barnevaksinasjonsprogrammet.
 

15 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier + vaksine.

                 Nyttig lenke: Barnevaksinasjonsprogrammet.

 

18 mnd.  - Konsultasjon hos helsesykepleier.
 

2 år - Konsultasjon hos helsesykepleier og lege.

         Nyttige lenke: Barns miljø og sikkerhet 2 - 4 år.
 

4 år - Konsultasjon hos helsesykepleier.

         Nyttige lenker: Barns miljø og sikkerhet 4 - 6 år.

                                 Sikring av barn i bil.

 

4 år - Gruppe i barnehagen med fysioterapeut.