Søk i andre kataloger

Har vi ikke det du ønsker, bestiller vi det gjerne fra et annet bibliotek. Vi skaffer mye innen en ukes tid!

Dersom du har et nasjonalt lånekort, kan du selv søke opp materiale i andre bibliotek, bestille det og be om å få det utlevert ved f.eks. Marker bibliotek.

Du kan selv bestille, reservere og fornye lån via internett på siden Biblioteksøk (bibsok.no)nasjonalbiblioteket.jpg

Du kan også søke i Nasjonalbibliotekets digitale innhold på http://www.nb.no/   

Biblioteksøk er først og fremst ment brukt til å finne materiale ditt lokale bibliotek ikke har. Dersom ditt lokale bibliotek ikke har det du er ute etter, kan du altså enkelt søke i de aller fleste bibliotek i Norge samtidig i Biblioteksøk. Du trenger nasjonalt lånekort for å bruke Biblioteksøk. Dersom du vil hente boka hos oss må du altså velge hentebibliotek: Marker bibliotek.