Skolen har ansvar for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har også ansvar for å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. Dette gjelder på skoleveien, skolen, SFO, leksehjelpsordninger og andre aktiviteter i skolens regi. I skolens plan for inkluderende læringsmiljø bruker vi Ingrid Lunds definisjon av mobbing:

Mobbing er handlinger fra voksne og/ eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning (Ingrid Lund, 2017). 

Trykk på knappen nedenfor for å melde fra om mobbing. Du blir da koblet videre til rektors e-post. Utover det kan dere ta direkte kontakt med rektor Bjørn Furulund på bjofur@marker.kommune.no eller på telefon 466 39 544 eller virksomhetsleder for oppvekst Line Andersen på line.andersen@marker.kommune.no eller på telefon 970 34 280.

Dere kan også kontakte andre på skolen dersom det føles mer naturlig. Se hjemmesiden for kontaktinfo.

Les mer om mobbing på Få hjelp mot mobbing (udir.no)

meld i fra om mobbing.png