Regler om hvor elevene kan oppholde seg til enhver tid.

· Fra elevene ankommer skolen og til undervisningsslutt skal elevene kun oppholde seg på skolens område*.

· Elevene kan oppholde seg inne i eget klasserom eller i korridor ved eget klasserom før undervisningsstart og på eget klasserom i store fri fram til kl. 11.35. Alle elever skal ut kl. 11.35. Det sørges for tilsyn med elevene ute og inne 10 minutter før undervisningsstart og i de tre felles pausene, jfr. inspeksjonsplan.

· Alle elever blir på skolen til det ringer kl. 12.45/14.30.

· Kantinedagen på 5.-7.trinn har egne regler for store fri.

· 6. og 7. trinn kan i friminuttene benytte kunstgressbanen til fotball når banen er åpen.

Diverse regler

· Dersom elever har med seg mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr med nettilgang og kamera til skolen, skal dette ligge avslått i veske/sekk og bare være tillatt brukt etter undervisningsslutt.

· Elevene bruker internett kun under tilsyn av voksne.

· Fotografering og filming i skoletida tillates kun dersom det inngår i et pedagogisk opplegg.

· Vi bruker kun gå-tempo inne.

· Sykler, sparkesykler, rullebrett, rulleskøyter må ikke brukes på skolens område når skolen/SFO er åpen kl.6.45-16.45.

· Elevene bruker hjelm på skøyteisen og på sykkelturer i skolens regi.

· Snøballkasting skjer kun på oppsatte blinker.

· I klasserommene bruker elevene innesko/sokker, og yttertøy og hodeplagg henges på gangen.

· Vi spiser ikke godterier/tyggegummi i skoletida.

· Vi aksepterer ikke stygg språkbruk.

· Det skal utarbeides trivselsregler for hvert klasserom. Disse skal evalueres jevnlig.

 

Reglene kan fravikes dersom lærer/ansatt har bestemt noe annet.

 

På foreldremøtet om høsten gjennomgås ordensregler og trivselsregler.

 

*Skolens område defineres som barneskolens område. Avgrenses av en rett linje fra hjørnet i sørvest på høyblokka på barneskolebygningen og mot støtta, inkluderer hinderløypa, videre fra trappa ved støtta over til kunstgressbanen, så langs gjerdet østover, deretter i rett vinkel sørover til gjerdet mot Aas, så østover langs gjerdet mot Aas, derfra over veien og nordover langs gjerdet mot naboer i øst og langs gresskanten mot Markerhallen til grensen mellom lekeplass og grusbanen på ungdomsskolen, langs grusbanen og til hjørnet i nordøst på barneskolebygningen mot ungdomsskolen.