Søknader og samordnet opptaksprosess

Felles skjemaer for barnehagene:  

 • SØKNADSFRIST ER 1. MARS 

 • Foreldre til barn født i november 2019 og tidligere kan søke plass

 • Ved ledig kapasitet gjennom året, skjer månedlige løpende opptak i henhold til ventelister

 • Søknad om barnehageplass/endring av barnehageplass av barnehageplass 2021/2022 gjør du her.

Samordnet opptak
Det blir foretatt felles opptak av barn for alle barnehagene i kommunen. Svar på søknad om plass kan forventes i løpet av april. Barnehageplassen beholdes inntil det foreligger skriftlig melding om opphør aller at barnet begynner på skolen.

Opptak av barn skjer etter følgende prioriteringer ved hovedopptak:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Jfr. Lov om barnehager § 13
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester§§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Jfr. Lov om barnehager § 13.
 3. Barn/familier med spesielle behov
 4. Søsken etter alder, til barn som ved nytt barnehageår allerede har plass i denne barnehagen. Denne regelen gjelder kun når alle barn i kommunen sikres barnehageplass siste året før skolestart.
 5. Etter alder, de eldste prioriteres først.

Dokumentasjon fra lege, psykolog, barnevern, PPT, helsestasjon eller NAV er nødvendige vedlegg dersom barn søkes inn under opptakskriterier 1, 2 eller 3.

Viktige datoer

 • Søke før 1. mars 2021
 • Tilbud om plass mottar familien rundt 10. mars 2021
 • Familien takker skriftlig ja/nei til plassen rundt 27. mars 2021
 • Familien mottar informasjon og oppstartsdato fra barnehagen rundt 1. juli 2021