Vi utfører;

  • Kartleggingssamtale og vurderingsbesøk.
  • Opptrening av funksjons- og mestringsnivå.
  • Tilrettelegging av aktiviteter og omgivelser.
  • Samarbeid med blant annet kommunens øvrige tjenestetilbud, spesialisthelsetjenesten og NAV hjelpemiddelsentral.
  • Gruppetrening.
  • Forebyggende og helsefremmende arbeid.
  • Deltakelse i planarbeid og tjenesteutvikling i kommunen.
  • Trening, aktivitet og tilrettelegging ved rehabiliteringsopphold på Marker bo og servicesenter.
  • Hørselskontakt - hjelper til ved reperasjoner mm med høreapparater, og hjelpemidler i forbindelse med dette.