For at vi skal kunne gjøre en god jobb er det viktig at du hjelper oss slik at brøytebilen kommer frem. 

Som huseier og bilist har du et ansvar for å hjelpe til slik at det er framkommelig på offentlig vei. 

Husk: brannbilen, ambulansen og politibilen må komme fram.

Hjelp brøytebilen frem:

•Ikke sett bilen slik at den hindrer brøytebilen – og husk at brøytebilen er bred og trenger god plass.
•Du skal ikke legge snø på offentlig vei eller fortau.
•Du må fjerne busker og trær på din eiendom hvis de henger ut i kjørebanen eller fortauet.

Eget ansvar for brøyting og snørydding:

•Som gårdeier i sentrum har du ansvar for å rydde fortau for is og snø, samt å strø glatt fortau utenfor egen eiendom. Dette står i politivedtektene.
•Alle huseiere må sørge for at det ikke oppstår fare for takras eller fallende istapper.
•Du må selv fjerne snø fra brøyting som havner på din private avkjørsel.
•Du må fjerne snø slik at det mulig for renovasjonsmannskapene å komme frem til søppeldunkene på eiendommen din.
•Du må ikke sette søppeldunkene slik at de hindrer brøytingen.
•Du må brøyte din egen utkjørsel slik at det er god sikt for deg selv og andre som kjører forbi.

Strøing

Kommunen har dessverre ikke kapasitet til å strø overalt hver gang det er glatt.