Styrke og balanse gruppe
For deg som er litt ustø og eventuelt bruker et ganghjelpemiddel. Kanskje du har hatt et fall eller er redd for å falle ? Gruppen ledes av en fysioterapeut og går 2 ganger i uken. 
Her betales det en egenandel.

Frisklivstilbud
Frisklivsstilbudet er en gratis helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er personer med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet kan være aktuelt både som forebygging, begrense utvikling av sykdom og som del av et
behandlings- og/eller rehabiliteringsforløp.

Alle som har sykdom eller økt risiko for sykdom, kan få støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
Mange som får hjelp av frisklivssentralen har flere og sammen-satte helseplager.
Frisklivstibudet hjelper deg med å komme i gang med fysisk ak-tivitet. Dette gjøres gjennom individuell veiledning og tilbud om å delta i ulike grupper. Alle kan delta uansett fysisk form og funksjon. Aktivitetene foregår både ute og inne. Det blir lagt vekt på aktivitetsglede og sosialt felleskap.

Du vil motta oppfølging av en fysioterpapeut to ganger per uke i 3 måneder.

For å søke til frisklivstilbud kan du ringe
Tlf: 481 34 333 eller
Tlf: 474 88 297