Vakt- og nødtelefoner

Brann:
110
 

Politi:
02800
 

Ambulanse:
113
 

Legevakt:
116 117
 

Nødnummer for døve:
1412
 

Alarmtelefon for barn og unge:
116 111
 

Beredskapsansvarlig:
922 40 932
 

Barnevernsvakt:
989 01 100
 

Krisesenteret:
69 89 45 69
 

Giftinformasjonen (døgnåpent):
22 59 13 00
 

Tannlegevakten i Viken:
69 15 40 60
 

VeterinærvaktØstfold Øst – tidligere Eidsberg, Marker, Rømskog og Trøgstad:
954 87 330
 

Mattilsynet - dyrevern:
22 40 00 00
 

Hafslund (døgnåpent):
22 44 10 40
 

Uteseksjon/vann/kloakk:
924 23 320
 

Viltpåkjørsel:
02800
 

Funn av døde/skadde dyr:
477 80 844
 

Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen):
116 006

 

Teknikk, plan og miljø

Brann, ildsted og feiing
Tlf: 915 90 005
Indre Østfold Brann og Redning

 

Byggesak og kommunale eiendomsgebyrer
Cecilie Bergsholm
Tlf: 454 06 970
E-post: cecilie.bergsholm@marker.kommune.no

 

Landbruk
Karl Martin Møgedal
Tlf: 924 86 958
E-post: karl.martin.mogedal@marker.kommune.no

Gayle Culley Enger
Tlf: 481 65 146
E-post: gayle.culley.enger@marker.kommune.no

 

Miljøvern og vilt
Ann Kristin Halvorsrud
Tlf: 454 06 753
E-post: ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no

 

Oppmåling
Tilgjengelig mandag - torsdag
Kjell Roger Ruud
Tlf: 926 25 956
E-post: kjell.roger.ruud@marker.kommune.no

 

Renovasjon
Tlf: 69 88 79 50
Indre Østfold Renovasjon

 

Spredt avløp
Tilgengelig onsdag - fredag
Rolf Heed
Tlf: 924 56 732
E-post: rolf.heed@marker.kommune.no

 

Skogbruk
Kjell Ove Burås
Tlf: 917 06 118
E-post: kjell.ove.buras@marker.kommune.no

 

Slam og spyleservice
Tlf: 69 89 71 30

 

Uteseksjonen, vei og vedlikehold
Even Ruud
Tlf: 452 82 277
E-post: even.ruud@marker.kommune.no

 

Vakttelefon uteseksjon/vann/kloakk
Tlf: 924 23 320
 

Vann og avløp
Kjersti Hjerpeton Karlstad
Tlf: 476 42 743
E-post: kjersti.hjerpeton.karlstad@marker.kommune.no

 

Fungerende virksomhetsleder
Vidar Østenby
Tlf: 922 40 932
E-post: vidar.ostenby@marker.kommune.no

Pleie og omsorg / Marker bo og servicesenter

Besøksadresse:  
Hovedinngang/administrasjon: 
Brødrene Olsens vei 4, 1870  Ørje
Postboks 114, 1871  Ørje

Varelevering hovedkjøkken: 
Braarudveien 25, 1870 Ørje 

 

Bogruppe 1 somatisk
Tlf: 466 24 350
 

Bogruppe 2 Somatisk
Tlf: 466 24 351
 

Bogruppe 3 Skjermet
Tlf: 466 24 353
 

Bogruppe 4 Skjermet
Tlf: 466 24 355
 

Bogruppe 5  Kortids-, rehbalitering- og avlastningsavdeling
Tlf: 466 24 342
 

Dagsenter
Kjersti Braaten
Tlf: 959 92 152
E-post: kjersti.braaten@marker.kommune.no

Målfrid Blaker
Tlf: 489 98 717
E-post: malfrid.blaker@marker.kommune.no
 

Ergoterapeut
Emilie Lund
Tlf: 489 96 715
E-post: emilie.lund@marker.kommune.no
 

Fagansvarlig Tjenester for utviklingshemmede
Siri Funderud
Tlf: 474 61 299
E-post: siri.funderud@marker.kommune.no
 

Hjelpemidler
Innovi
Tlf: 919 21 162
 

Hjemmehjelp
Heidi Berger
Tlf: 466 24 324
 

Hjemmesykepleie
Tlf: 982 28 291
 

Hverdagsrehablitering
Tonje L. Finnestad
Tlf: 988 19 810
E-post: tonje.finnestad@marker.kommune.no
 

Kjøkken Marker Bo- og Servicesenter
Ann-Kristin Borgås
Tlf: 466 24 337
 

Konst. Avdelingsleder sykehjem
Mina Berger
Tlf: 934 26 311
E-post: mina.berger@marker.kommune.no
 

Kontor/administrasjon
Heidi Berger
Tlf: 458 74 029
E-post: heidi.berger@marker.kommune.no
 

Koordinator: tjenester for utviklingshemmede, støttekontakt
Marthe Johansen
Tlf: 415 04 872
E-post: marthe.johansen@marker.kommune.no
 

Kreftkoordinator
(onsdag – torsdag)
Martine Ramberg
Tlf: 457 39 781
E-post: martine.ramberg@marker.kommune.no
 

Støttekontakt
Koordinator: Marthe Henriksen
Tlf: 415 04 872
E-post: marthe.johansen@marker.kommune.no

Saksbehandler: Kjersti Braathen
Tlf: 959 92 152
E-post: kjersti.braaten@marker.kommune.no

Ansvarlig for søknader: Mies Teunissen
Tlf: 474 87 412
E-post: mies.teunissen@marker.kommune.no
 

Sykepleier skjermet avdeling
Tlf: 982 28 292
 

Sykepleier Somatisk avdeling
Tlf: 982 28 290
 

Avdelingsleder for Tjenester for utviklingshemmede, støttekontakt
Hege Fog
Tlf: 419 08 494
E-post: hege.fog@marker.kommune.no
 

Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester, BPA, Dagsenter, Hverdagsrehablitering og boveiledning
Tonje L. Finnestad
Tlf: 988 19 810
E-post: tonje.finnestad@marker.kommune.no
 

Avdelingsleder korttid/rehab, avlastning, natteam og kjøkken
Åshild Hamborg
Tlf: 995 01 669
E-post: ashild.hamborg@marker.kommune.no
 

Fungerende virksomhetsleder
Åshild Hamborg
Tlf: 995 01 669
E-post: ashild.hamborg@marker.kommune.no

Oppvekst/Utdanning

Kontaktinformasjon barnehage, skole og oppvekst
Område Telefon Navn E-post
Virksomhetsleder-Oppvekst 970 34 280 Line Andersen line.andersen@marker.kommune.no
Marker skole, skranke 926 60 687    
Marker Skole rektor 466 39 544 Bjørn Furulund bjorn.furulund@marker.kommune.no
Avdelingsleder 1.-4. trinn 454 05 631 Ann-Sofie Gruvborg ann-sofie.gruvborg@marker.kommune.no
Avdelingsleder 5-7. trinn 928 00 289 Morten Ree morten.greger.ree@marker.kommune.no
Avdelingsleder 8.-10. trinn, stedfortreder rektor 984 72 004 Ingrid Y. Kristiansen ingrid.ysterud.kristiansen@marker.kommune.no
SFO leder 990 87 440 Miriam Lund miriam.lund@marker.kommune.no
Leder UKH og ungdomskoordinator  404 30 489 Hendrik Andersson henrik.andersson@marker.kommune.no
Pedagogisk-psykologisk tjenesten (PPT) 69 22 55 00 Solveig Helene Myklestad solveighelene.myklestad@rakkestad.kommune.no
SLT koordinator 928 94 738 Else Marit Svendsen else.marit.svendsen@marker.kommune.no
Trollhaugen styrer 971 35 451 Stine Malo Sandvik stine.sandvik@marker.kommune.no
Trollhaugen barnehage Sjarmtroll 400 34 275    
Trollhaugen barnehage Rocketroll 982 28 296    
Trollhaugen barnehage Lykketroll 982 28 297    
Trollhaugen barnehage Småtroll 960 00 313    
Helsestasjon ledende helsesykepleier 454 03 925   Åse Arneberg ase.arneberg@marker.kommune.no
Helsestasjon helsesykepleier 466 24 336 Elisabeth Klund elisabeth.klund@marker.kommune.no
Barnevern sentralbord 476 92 723    
Barnevernsvakta (16-08) 989 01 100    
Familievernkontoret 466 16 040   familievernkontoret.ostfold@bufetat.no

 

Økonomi

Kontaktinformasjon Økonomi
Område Telefon Navn E-post
Kommunalsjef 951 19 457 Anne-Kari Grimsrud anne-kari.grimsrud@marker.kommune.no
Kommunal faktura 459 73 999 Nina Sperlin nina.sperlin@marker.kommune.no
Eiendomsskatt/Startlån 959 49 706 Ali Darisiro ali.darisiro@marker.kommune.no
Kommunal faktura 940 04 393 Amer Muhamad Mrayshe amer.mrayshe@marker.kommune.no
Kommunal innfordring  -  Kun onsdag 452 96 798 Oddmund Jensen oddmund.jensen@marker.kommune.no
Lønn 412 32 053 Linda Bakke Hattestad linda.hattestad@marker.kommune.no
Lønn/Faktura 474 84 774 Heidi Johansen heidi.johansen@marker.kommune.no
       

 

Kommunikasjon og digitalisering

Kontaktinformasjon Kommunikasjon og digitalisering
Område Telefon Navn E-post
Virksomhetsleder (permisjon) 959 61 230 Ragnhild Heyerdahl-Simonsen raghey@marker.kommune.no
IKT 982 11 744 Dan Ove Moberget danmob@marker.kommune.no
IKT 932 25 119 Jonas Bryntesson jonbry@marker.kommune.no
Innkjøp 958 90 322 Hege Hansen hege.hansen@marker.kommune.no
Prosjektleder digitalisering 990 82 930 Fanny Bye Jensen fanny.jensen@marker.kommune.no
Arkivansvarlig 454 06 589 Bente Jensen bente.jensen@marker.kommune.no
Konsulent dokumentsenter 404 07 336 Ellen Bunes ellen.bunes@marker.kommune.no
Innkjøpsansvarlig  489 96 024 André Tangen bjojar@marker.kommune.no
Innkjøpsansvarlig 478 54 864 Nina H. Løvaas ninlov@marker.kommune.no

Servicetorget

Kontaktinformasjon Servicetorget
Område Telefon E-post
Servicetorget, rådhuset 69 81 05 00 post@marker.kommune.no
Telefontid mandag - torsdag: 09.00-11.00 og 12.00-14.00    
     
     

 

Kommunedirektørens ledergruppe

Kontaktinformasjon ledergruppe
Område Telefon Navn E-post
Kommunedirektør 924 61 616 Stig Arne Holtedahl stig.holtedahl@marker.kommune.no
Kommunalsjef økonomi 951 19 457 Anne-Kari Grimsrud anngri@marker.kommune.no
Kommunalsjef beredskap, næring og utvikling 922 40 932 Vidar Østenby vidar.ostenby@marker.kommune.no
Kommunalsjef HR 416 11 620 Marianne Hermanseter marianne.hermanseter@marker.kommune.no
Ordfører 901 93 099 Theodor Bye theodor.bye@marker.kommune.no