Lokaler i Marker rådhus

Møterom

Marker rådhus leier ut møterom følgende tider:

 • Dagtid: mandag - fredag kl. 07.30 - 15.30 (15.00 sommertid) 
 • Kveldstid: mandag og onsdag

Rommene:

 • Kommunestyresal: 70 personer
 • Formannskapssal: 12 personer
 • Møterom 1: 16 personer
 • Møterom 2: 12 personer
 • Spiserom: 10 personer

Kontakt: 
Servicetorget
Tlf: 69 81 05 00
E-post: post@marker.kommune.no 

Privatpersoner/lag-foreniger som leier møterom på rådhuset må ordne/bringe med seg kaffe etc. selv. Det er ikke tilgang til kaffeautomat.

 

Festsal/Samfunnssal 

 • Plass til 400 - 450 personer (ved bruk av sal 1 og 2) 

Kontakt:
Vaktmester
Tlf: 476 34 252

 

Biblioteket

Kontakt: 
Servicetorget
Tlf: 69 81 05 00
E-post: post@marker.kommune.no 

 

Det er fri leie av lokaler i rådhuset og i skolene for følgende grupper;  barne- og ungdomslag, sang og musikkforeninger, teaterlaget, idrettslagene og pensjonistforeninger. Dessuten er det fri leie for bruk av skytebanen i rådhuset.

 

Marker skole

Gymsalen

Kontakt: 
Else Marit Svendsen
Tlf: 928 94 738
E-post: elssve@marker.kommune.no

 

Kjeller'n

 

Heimkunnskapsrom

 

Klasserom/grupperom

 

Svømmehall

 

Det er fri leie av lokaler i rådhuset og i skolene for følgende grupper;  barne- og ungdomslag, sang og musikkforeninger, teaterlaget, idrettslagene og pensjonistforeninger.Dessuten er det fri leie for bruk av skytebanen i rådhuset.

Markerhallen

Storesalen

 • Størrelse: 1000 m2

Tribune

 

Loftsrom

 

Møterom

 

Vestibyle med kjøkken

 

Kontakt: 
Else Marit Svendsen
Tlf: 928 94 738
E-post: elssve@marker.kommune.no

 

 

Klubbhus

Marker idrettspark (Bommen)

 • Møtelokale + kjøkken

Kontakt:
Elisabeth Øistad
Tlf: 905 25 903

 

Marker jeger- og fiskeforening 

 • Møtelokale + kjøkken

Kontakt:
Nils Otto Hermanseter
Tlf: 69 81 33 48

Grendehus

Sørgård skole (Øymark)

Kontakt:
Ann Kristin Halvorsrud
Tlf: 95 78 33 28

 

Otteid grendehus A/L (Øymark)

Kontakt: 
Grete Bjerke
Tlf: 90 18 40 12

 

Vestheim A/L (Rødenes)

Kontakt:
Tove Lisbeth Johansen
Tlf: 95 11 85 06 
E-post: vestheim.grendehus@gmail.com

 

 

Bondestua A/L (Rødenes)

Kontakt:
Dagfinn Ødegård
Tlf: 41 90 84 86

Leirsted

Sjøglimt leristed (Rødenes vest) 

Eier: Østfold Normisjon

Facebookside

 

 

 

Kirkene

 • Rødenes
 • Klund
 • Ørje
 • Øymark

Kontakt:
Kirkekontoret Ørje
Tlf: 69 81 18 46