Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting.

Oversikt over kommunale veier 

Rødenes øst:
  • Langnesveien

Rødenes vest:

  • Trossvikveien
  • Fra fylkesveien til Rødenes kirke
  • Børresrud -Kongsbakk
 
Øymark
  • Kolstadmosen - Kasbo
  • Buerkrysset - Rørvik
  • Fra fylkesveien til Otteid Øst - Friområde

Ørje sentrum med tilhørende boligområder.

 

Hvis veien er fylkeskommunal eller statlig, må henvendelsen sendes til:

Statens vegvesen Region Øst 
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
Tlf. 175

Hvis du ikke vet om veien er kommunal, riksvei, fylkesvei eller europavei, og ikke finner veien i oversikten over kommunale veier, så ta kontakt med servicetorget på tlf. 69 81 05 00.