Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

SMIL - Spesielle miljøtiltak i landbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal bidra til å ta vare på natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskudd kan gis til gårdbrukere som gjør en innsats ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Tiltaksstrategi SMIL_Marker.pdf   AejoS 4NHs RAAAAAAElFTkSuQmCC 

Les mer på  Statsforvalteren i Oslo og Viken  og på  Landbruksdirektoratet  sine sider.

Du kan søke her - Altinn

Kontakt

Jordbrukssjef: Karl Martin Møgedal

Tlf: 92 48 69 58

Epost: karl.martin.mogedal@marker.kommune.no

Landbruksrådgiver Gayle Culley Enger

Tlf 48165146

Epost: gayle.culley.enger@marker.kommune.no

Sist oppdatert 30. august 2022