Formålsparagraf

"Det skal arbeides aktivt for å videreutvikle det eksisterende næringsliv og bidra til etablering av nye virksomheter for å øke verdiskapningen i kommunen. Foreningen skal også yte eksisterende bedrifter bistand i arbeidet for bedre samarbeid og gunstigere rammebetingelser."

Medlemskontingent

Medlemskontingenten i foreningen er differensiert i forhold til antall ansatte i bedriften:

Satser - Medlemskontingent
< 10 ansatte: kr 225
10-25 ansatte: kr 550
> 25 ansatte: kr 1.100.

Styret

Styret i foreningen består av representanter for de ulike næringsgrener i kommunen.