Vi har gleden av å ønske ny avdelingsleder for mellomtrinnet velkommen på laget. Sabine Bonde er 38 år gammel og bor i AskimHun kommer fra ass.rektorstilling på Bjøråsen skole i Oslo. Vi har presentert henne i et tidligere nyhetsbrev, og hun ser frem til å møte dere og bli kjent med alle på skolen og i lokalsamfunnet.  

 

Fagfornyelsen: 
Fra og med dette skoleåret gjelder nye fagplaner og ny overordnet del av læreplanen. Vi har brukt de to siste skoleårene til å jobbe oss inn i de nye føringene, og all utviklingstid dette skoleåret vil gå med til å gjøre oss godt kjent med de nye planene og justere vår praksis inn mot disse. Klikk på linken dersom dere vil gjøre dere kjent med dem.  

 

Korona: 
I skrivende stund er det fortsatt ingen smittetilfeller i Marker kommune. Etter at samfunnet gjennom sommeren har åpnet mer og mer opp for reiser og sammenkomster, ser vi at smittetilfellene i landet for øvrig og i kommunene rundt oss, har økt noe. Dette har ikke gått over, og det vil ikke komme til å gå over av seg selv. Vi er fortsatt avhengige av at vi alle sammen fortsetter dugnaden, og ivaretar smittevern og tar de nødvendige forhåndsreglene sammen.  

Vi starter opp i gult beredskapsnivå, noe som innebærer de samme tiltakene og organiseringen som vi hadde i de siste ukene før ferien. På dette nivået er klassene kohorter, og vi opprettholder fordelingen av uteområder/oppmøteplasser, forsterket renhold, og god hånd-/hostehygiene. Her kan dere lese mer om retningslinjene Utdanningsdirektoratet har gitt.  
Ingen skal komme til skolen dersom de er syke, eller har luftveis-symptomer (hoste/pustebesvær).  

Alle elevene møter på skolen mandag 17.08 kl. 8.45, med unntak for 1.trinn som møter kl. 9.00. 

 

Her møter klassene første skoledag:  

1.trinn- inngangspartiet kl. 09.00, foresatte går direkte til gymsalen for møte med ledelsen når ungene går inn sammen med lærerne og assistentene 

2.-4.trinnmøter på oppmerket plass foran hovedinngangen 

5.- 7.trinn- møter på oppmerket plass på kunstgressbanen 

8. - 10.trinn- møter på oppmerket plass på ungdomsskoleplassen 

 

SFO vil organiseres i trinnvise kohorter, og benytter både klasserommene og SFO-rommet.  
Mandag morgen leveres ungene utenfor inngangen til SFO, dere blir møtt av personalet. Videre organisering av kohorter/rom og oppmøtesteder kommer fortløpende fra Hanne (mail og facebookgruppen). Vi fortsetter med matpakker på SFO frem til ny beskjed kommer. Vi starter opp med ordinære åpningstider, men tar forbehold om at det kan bli justeringer for å ivareta smittervernstiltakene utover høsten.  

Vi oppfordrer dere fortsatt til å benytte alternativer til skolebuss, da kapasiteten på enkelte ruter fortsatt er begrenset i henhold til smittevern. Ingen elever med busskort nektes skoleskyss.  

Elever har ikke rett til skoleskyss fra SFO. 

 

Vi ønsker alle sammen en god innspurt på ferien!