Når trenger du salgsbevilling

Butikker og andre utsalgssteder som skal selge alkoholholdig drikke, må søke om salgsbevilling. Kommunal salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har den økonomiske risikoen for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Bevillingshaver, personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, styrer og stedfortreder må ha plettfri vandel.

Hvordan søke salgsbevilling?

Søknad om salgsbevilling sendes inn på eletronisk skjema av den som søker bevillingen.

Søknad - salgsbevilling - Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Søknad - salgsbevilling - søknad om utvidet bevilling for gårdsutsalg og andre utsalgssteder (mikrobryggerier mv)(alkoholgruppe 2)
 

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene - ikke eldre enn tre måneder
  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven
  • Skatteattest - Trykk for skatteattest  HER

Saksbehandlingstid

I Alkoholloven § 1-11 står det: 

For søknad om bevilling eller andre tillatelser etter denne loven som faller inn under tjenesteloven, skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd første punktum, være fire måneder. Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke for bevillinger eller andre tillatelser etter loven her.

Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven for bevillinger og andre tillatelser i loven her. Saksbehandlingsreglene kan fravike reglene i forvaltningsloven.