Når trenger du salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Hvordan søke salgsbevilling?

Søknad - salgsbevilling - Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Søknad - salgsbevilling - søknad om utvidet bevilling for gårdssalg (alkoholgruppe 2)
Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven
  • Eventuell skatteattest