Når trenger du serveringsbevilling

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Hvordan får du serveringsbevilling

  • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.
  • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
  • I noen tilfeller trenger vi en plantegning over serveringsarealet og en finansieringsplan. Da tar vi kontakt med deg.
  • Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvordan søke om serveringsbevilling

Søknad - serveringsbevilling 

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted. 

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

  • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
  • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret 

I tillegg kan kommunen, når vi finner det påkrevet, kreve fremlagt

  • Leiekontrakt
  • Finansieringsplan
  • Driftsbudsjett
  • Likviditetsbudsjett

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søkanden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.