Du kan be om innsyn !

Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter ved å kontakte oss pr. e-post post@marker.kommune.no , telefon 69 81 05 00  eller ved personlig oppmøte eller ved å fylle ut elektronisk skjema for bestilling av saksdokumenter.  Søknadene vil bli individuelt behandlet og det kan gå noen dager før du får svar.

Klagerett

Hvis din innsynsbegjæring blir avslått skal avslaget grunngis med lovhjemmel (fullstendig paragraf). Dersom du ønsker å klage på avslaget skal dette gjøres skriftlig. Klagen blir så behandlet av kommunen og dersom avslaget opprettholdes kan innsynsbegjærer klage dette inn for Statsforvalteren i  i Oslo og Viken, Pb 325, 1502 Moss, 

E-post må ikke brukes når du skal sende personopplysninger og annen sensitiv informasjon. For sikker melding, Epost;  sfovpost@statsforvalteren.no