Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Godtgjørelse til folkevalgte

Godtgjørelse til folkevalgte

Godtgjørelse til folkevalgte utbetales en gang pr. år.

Skjema for godtgjørelse i forbindelse med politisk virksomhet, 2018.xls

Skjema for godtgjørelse i forbindelse med politisk virksomhet, 2018...pdf

Skjema for godtgjørelse i forbindelse med politisk virksomhet, 2018. pdf for utfylling. –.pdf


Det ligger ikke inne km sats  i skjema da det fra 22.06.2018 ble endringer. Satsen for  km. godtgjørelsen  fra 15.11.2017 - 21.06.2018 er kr 4,10 pr km. 
Fra 22.06.2018 er satsen kr 3,90 pr. km. 

 

Tips en venn Skriv ut