Dagens forskrift om fartsgrenser på sjøen sier at fartøy ikke skal gå med høyere fart enn 5 knop innenfor 50 meter fra steder hvor bading pågår eller fra merkebøyer som er lagt ut ved offentlige badeplasser.

Disse reglene er innført for å beskytte badende og andre vannbrukere, samt opprettholde en trygg og fredelig atmosfære på vannet. Ved å overholde fartsgrensene viser du hensyn til andre og bidrar til å redusere risikoen for ulykker og farlige situasjoner.

Vi ønsker at alle kan nyte vannaktivitetene på en sikker og ansvarlig måte. Ved å respektere fartsgrensene og vise hensyn, bidrar du til å skape en positiv opplevelse for både deg selv og andre på vannet.