FRIVILLIG BRANNFOREBYGGER

Frivillige brannforebyggere, er et samarbeid mellom frivilligsentralene i Indre Østfold, Marker og Skiptvet,

Kirkens Bymisjon Mysen, og Indre Østfold brann og redning IKS. Brannforebyggerne hjelper eldre og

sårbare grupper i kommunene å øke tryggheten og redusere risikoen for brann.

 

HVA SKJER NÅR FRIILLIGE BRANNFOREBYGGERE KOMMER PÅ BESØK?

Vi setter oss ned og tar en prat om brannvern på et generelt grunnlag. Sammen finner vi ut om noe bør

forbedres og hvordan du kan få økt trygghet i ditt hjem. Trenger du hjelp til å brannsikre hjemmet,

hjelper vi deg - med det vi kan. Vi kommer alltid to frivillige på besøk. Tilbudet er gratis!

 

 

HVA KAN FRIVILLGE BRANNFOREBYGGERE HJELPE DEG MED?

•             Er eksisterende brannsikring god nok og er den godt nok tilpasset behovet ditt?

•             En simulert brannøvelse for ditt hjem.

•             Praktisk hjelp til å teste eller montere røykvarsler

•             Praktisk hjelp til å sjekke slukkeutstyr.

•             Sammen lager vi din egen plan for økt trygghet i ditt hjem.

•             Oppfølging - hvis du ønsker det.

 

 

HVORDAN MELDE ØNSKE OM BESØK?

Ta kontakt med Hobøl Frivilligsentral (koordinerer arbeidet for Indre Østfold + Marker/Skiptvet) på

telefon 908 85 013 eller pr e-post på post@hobol.frivilligsentral.no så setter vi dere i kontakt med

våre Frivillige brannforebyggere, og dere avtaler tid for besøket.