I tiden framover vil vi ha kontrollører som kontrollerer om elevene har gyldig busskort før de går om bord på bussen. Vi håper at tiltaket er med på å redusere antall reisende og trengsel om bord. 

Østfold kollektivtrafikks oppfordring til alle reisende, også i skoleskyssen er:

  • Ikke reis kollektivt med mindre du må. 
  • Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
  • Bruk munnbind – påbudt i mange kommuner for alle over 12 år. 
  • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på bussen
  • Gå inn bakdør på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører. 
  • Vent på tur når du skal gå på- og av bussen, og hold en meters avstand.
  • Utnytt alle seter
  • Ikke beslaglegg seteplass med vesker eller lignende.
  • Husk å feste setebeltet, og ha det på under hele reisen. 
  • Dersom du er syk eller kan være smittet, skal du ikke reise med bussen. 

Smittevern på skolebusser (gult og rødt nivå)

Hva kan dere som foresatte gjøre: 

Godt smittevern får vi til gjennom godt samarbeid. Samtidig som at Østfold kollektivtrafikk arbeider for å sikre kapasitet, oppfordrer vi foresatte som har mulighet til å kjøre elevene selv.

Vi ber derfor om deres hjelp til å snakke med deres barn/elev om hvilke retningslinjer som gjelder, samt forbereder de på at de vil kunne møte på kontrollører framover. 

Vi takker for samarbeidet.

Med vennlig hilsen

Østfold kollektiv


Link til smitteveileder for kollektivtrafikk : 
Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk, taxi, pasienttransport mv.) (covid-19) - Helsedirektoratet