1. Buer - Gjølsjø:
Stort geografisk område som inkluderer 70 søknadsberettigede husstander.

2. Volødegård og Ødegårdsvika
To små områder med 5 søknadsberettigede husstander.

3. Kongsbakk:
Inkluderer 7 berettigede husstander. 

 

Hva skjer nå?
Det neste trinnet i prosessen er å inngå kontrakter med den leverandøren som vant anskaffelsen gjennom konkurransen. Leverandøren vil deretter ta kontakt med de berørte husstandene for å gi mer informasjon.