Frist for innmelding av nye anleggsprosjekter til kommunen er 1.september 2020

Skjema for «Innmelding av nye prosjekter 2021» fylles ut og sendes postmottak@marker.kommune.no  

Skjema og info for øvrig vedr. prosessen finner man på www.marker.kommune.no –kultur,fritid og bibliotek-tilskuddsordninger

Frist for innsending av spillemiddelsøknad til kommunen er 1.oktober 2020

Søknaden sendes elekronisk på www.anleggsregisteret.no

Spørsmål kan stilles til Else Marit Svendsen eller Ann Kristin Halvorsrud, tlf:69810500.